Ontspannen overdag heeft invloed op de nacht

Ontspannen overdag heeft invloed op de nacht

In november heb ik samen met collega- oefentherapeut Caroline den Exter workshops gegeven over slaapoefentherapie aan werknemers van Franciscus Gasthuis.  Sommige van de deelnemers hadden jaren een slaapprobleem, zoals niet kunnen inslapen of doorslapen. Anderen kwamen uit nieuwsgierigheid.

Tijdens de workshops hebben we uitleg gegeven over de verschillende slaapcycli en fasen die we doormaken tijdens het slapen. Ook werd stil gestaan bij de biologische klok en hoe je met behulp van ritme en regelmaat je biologische klok kan ondersteunen, wat van invloed kan zijn op het kunnen in- en doorslapen. Daarnaast was er tijd om de deelnemers van de workshop ontspanning te laten ervaren door middel van ontspanningsoefeningen. Ook kwam het advies om 4x te pauzeren op de dag aan de orde.

Eye-opener

Na de workshop ontvingen wij feedback door middel van evaluatieformulieren en persoonlijke terugkoppeling.  Daaruit kwam naar voren dat men verrast was over de invloed van ontspanning overdag op het inslapen of doorslapen in de nacht en dat de korte ontspanmomenten tijdens de workshop al rust konden brengen.

Het effect van (korte) ontspanning wordt ook vaak opgemerkt door clienten die bij mij in de praktijk voor slaapoefentherapie komen. Vaak hebben deze ontspanmomenten invloed op de inperking van de alertheid in de nacht.   

In de volgende casus uit de praktijk wordt dat bevestigd:

Mevrouw X had een inslaapprobleem. Uit onderzoek bleek, dat ze ‘s morgens gehaast opstond, snel de kinderen naar school bracht, op het werk continue AAN stond, niet lunchte en bleef haasten tot de kinderen in bed lagen, waarna ’s avonds ook nog de laptop voor werk werd openklapt op de bank.  Als ze dan naar bed ging  lukte het niet de slaap te vatten. Sommige dagen viel mevrouw wel in slaap, maar werd ze na 3 uur slapen wakker en kon ze vervolgens niet meer in slaap vallen.

Mevrouw X heeft inmiddels geleerd om tijdens de dag meer tijd te nemen voor ontspanning, neemt haar pauzes, doet de laptop om 18.00 uur dicht. Mevrouw slaapt nu  weer goed door.

Ben je geïnteresseerd geraakt welke slaapoefeningen je overdag zou kunnen doen of wenst u meer informatie over andere behandelingen zoals oefentherapie voor hyperventilatie? Neem dan contact op of maak een afspraak.