oefentherapie duizeligheid

Oefentherapie Duizeligheid

Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk om het begrip duizeligheid duidelijk te omschrijven. Er kan van alles worden bedoeld. De meeste mensen omschrijven duizeligheid als:

 • Draaierigheid, het gevoel alsof de wereld om hen heen draait of dat zijzelf rondtollen;
 • Licht gevoel in het hoofd;
 • Onvast gevoel in de benen.

Als u dit gevoel heeft, kunt u moeite hebben met het bewaren van uw evenwicht, de neiging hebben om te vallen en/of een afwezig gevoel ervaren. Dit gevoel kan samen gaan met allerlei andere klachten zoals paniekgevoel, zweten, gapen, zuchten, misselijkheid en overgeven. Middels oefentherapie is duizeligheid te behandelen.

Maak een afspraak

Fysiotherapie duizeligheid

Er bestaand verschillende oorzaken van duizeligheid. Dit kan door uitval van het evenwichtsorgaan komen, angst of een laag bloedsuiker gehalte. Fysiotherapie voor duizeligheid kan bestaan uit verschillende onderdelen. Denk aan looptraining, gewenningsoefeningen of stabiliteitsoefeningen.

Hoe werkt het evenwicht?

Het lichaam geeft voortdurend informatie aan de hersenen over hoe het evenwicht te bewaren.
Die informatie komt vanuit:

 • Het evenwichtsorgaan. Dit orgaan ligt in het rotsbeen (gedeelte van het slaapbeen) en vormt met het binnenoor het slakkenhuis. Het evenwichtsorgaan is gevoelig voor snelle bewegingen van het hoofd;
 • De ogen. De ogen beïnvloeden de oriëntatie: met de ogen dicht, is lopen of stilstaan moeilijker;
 • Het gevoel in de voeten en vanuit de spieren en pezen. Vooral de seintjes uit de benen geven informatie over de stand van benen in vergelijking met de rest van het lichaam.

Hoe evenwicht wordt verwerkt

Al deze informatie wordt verwerkt in de hersenstam en de kleine hersenen. Zij geven vervolgens weer prikkels door naar de spieren. En de spieren passen de houding en het evenwicht aan. Er gaan ook seintjes met informatie naar de grote hersenen. Daar zit het gevoel. Als daar verkeerde of (nog) onbekende seintjes binnenkomen, ontstaat het gevoel van duizeligheid. Duizeligheid is dus een bepaald gevoel, net zoals pijn, dat niet kan worden gemeten.

Oorzaken van duizeligheid

Duizeligheid en/of evenwichtsklachten kunnen worden veroorzaakt door een storing op één van de plaatsen van het evenwichtssysteem.

Aandoeningen aan het evenwichtsorgaan

Vooral een acute aandoening van het evenwichtsorgaan of de hersenen leidt tot heftige duizeligheid met misselijkheid en overgeven. Vaak ziet men de omgeving draaien. De bekendste oorzaken van zo’n aanval van duizeligheid zijn:

 • Een ontsteking van het evenwichtsorgaan, een neuritis vestibularis. Soms ontstaat dit nadat iemand griep heeft gehad; lees verder bij neuritis vestibularis 
 • De ziekte van Ménière;
 • Een aanval van migraine (waarbij de duizeligheid vaak gepaard gaat met hoofdpijn);
 • Doorbloedingsstoornis of bloeding in evenwichtsorgaan en/of (kleine) hersenen, een TIA of beroerte (ook wel herseninfarct of hersenbloeding genoemd).
 • Uitval van het evenwichtsorgaan: lees verder bij uitval evenwichtsorgaan

BPPD

Men spreekt van Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) bij draaiduizeligheid die seconden duurt en optreedt bij bepaalde bewegingen, zoals bukken, omhoog kijken, omdraaien in bed, gaan liggen in bed. De klachten worden veroorzaakt door ‘kleine steentjes’ die zwerven door het evenwichtsorgaan. Dit is een onschuldige, maar hinderlijke aandoening. Oefentherapie duizeligheid kan hierbij helpen. Lees meer over BPPD.

Orthostatische hypotensie

Een daling van de bloeddruk bij overeind komen kan leiden tot een licht gevoel in het hoofd bij opstaan of langdurig staan. Dit noemt men orthostatische hypotensie. Dit kan ook een bijwerking van medicatie zijn.

Laag bloedsuikergehalte, alcohol of medicatie

Duizeligheid ontstaat ook bij een laag bloedsuikergehalte of overmatig gebruik van alcohol of medicatie.

Angst

Angst (eventueel in combinatie met hyperventilatie) en depressie kunnen ook leiden tot duizeligheidsklachten. Meestal betreft het dan een licht, zweverig gevoel en geen draaiduizeligheid. Hierover kan u meer lezen bij hyperventilatie.

PPPD

Men spreekt van Persisterende Positionele Perceptie Duizeligheid (PPPD) als het gevoel van duizeligheid aanhoudt bij een bepaalde lichaamshouding of bewegingen. Dit kan voorkomen na een ander doorgemaakt evenwichtsprobleem.

Bij PPPD zijn uw hersenen overgevoelig geworden voor prikkels van binnen en buiten het lichaam. Hierbij werken de ‘filters’ in uw hersenen minder goed, deze staan daardoor te ver open voor informatie van de zintuigen. Hierdoor voelt u prikkels, die andere mensen als normaal zouden ervaren, veel heviger. Vooral het zien van bewegingen, het voelen van bewegingen en het aannemen van bepaalde houdingen kan vervelend worden. Lees meer over PPPD.

Oefeningen tegen duizeligheid

Er zijn verschillende oefeningen tegen duizeligheid. Als oefentherapeut duizeligheid help ik u met herstel en probeer ik samen met u de impact van duizeligheid op uw levenskwaliteit te verminderen. Maak direct een afspraak of neem contact met mij op voor meer informatie over oefentherapie voor duizeligheid.

Maak een afspraak